7.10 – O nowoczesnym systemie wyborczym | Topolówka

7.10 – O nowoczesnym systemie wyborczym

Autor: Redakcja, 12. Październik 2011

Dr Jarosław Och, znany politolog i pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład w naszej szkole pt. Nowoczesny system wyborczy- wyzwanie czy konieczność, w którym zawarł szczegółową analizę możliwości wprowadzenia zmian w polskim systemie wyborczym, tak, aby ułatwić głosowanie wszystkim uprawnionym obywatelom i podnieść poziom frekwencji wyborczej.
Wykładowca powoływał się na przykłady w innych krajach i omawiał zarówno korzystne jak i kontrowersyjne aspekty wprowadzonych tam regulacji prawnych. Pod koniec padły pytania dotyczące aktualnych wyborów w Polsce. Odpowiedzi były analitycznie wyczerpujące, jednakże konsekwentnie unikały ujawnienia jakichkolwiek preferencji politycznych naszego gościa. Spotkanie zostało zorganizowane przez aktywnie działający w naszej szkole Klub Myśli Politycznej ,,Stańczyk” i świetnie poprowadzone przez jego prezesa Filipa Cichona z klasy III C.