6-7.10, 13.15 Będzie głośno tuż przed ciszą | Topolówka

6-7.10, 13.15 Będzie głośno tuż przed ciszą

Autor: Redakcja, 5. Październik 2011

Koncert Demokracji – czyli wielka debata przedwyborcza – rozbrzmi 6. i 7. października w murach Uniwersytetu Gdańskiego. Znakomici dyskutanci z różnych opcji politycznych skonfrontują się w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszego dnia – Robert Biedroń, Tadeusz Aziewicz, Leszek Miller oraz Janusz Śniadek, drugiego – Marek Balicki, Tomasz Dudziński, Mariusz Łopiński i Agnieszka Pomaska.
Przedsięwzięcie organizują Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych ( www.oapp.pl ) oraz Gdańska Loża Business Centre Club.

Debaty odbędą się, kolejno, na: Wydziale Nauk Społecznych (6.10, sala 208, godz. 13.15- 15.00) oraz Wydziale Prawa i Administracji (7.10, audytorium C, godz. 13.15-15.00).

Zapraszamy!