12.12.11 poniedziałek | Topolówka

12.12.11 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 9. Grudzień 2011

Zastępstwa na 12.12.11 – poniedziałek
Za p. D. Jamroż- Janowicz
4. III H zastępstwo p. T. Szpakowski
5. I B zastępstwo p. T. Szpakowski
Za p. K. Radzikowską
3. III iB zastępstwo p. A. Osieczko
4. III iB zastępstwo p. A. Osieczko
6. III B całość biologia p. A. Osieczko
7. III B całość biologia p. A. Osieczko
Za p. A. Kwiatek
1. III iB}
2. III iB} zwolniona
3. I B całość j. niem. R. Kudan
4. I B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
Za p. A. Kwelę
3. II B w- f zajęcia z p. E. Ptaszyńską za 1 lekcję
4. II B matem. p. B. Poulakowska za 2 lekcję
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
7. III iB}
8. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. B. Kufel
1. III iB}
2. III iB} zwolniona
3. II B w- f zajęcia z p. E. Ptaszyńską za 1 lekcję
4. II B matem. p. B. Poulakowska za 2 lekcję
Za p. A. Pomarańską
1. III C zwolniona
2. II A zastępstwo j. polski p. M. Jakimowicz
3. II A całość tech. inf. p. J. Sokoliński
4. II A całość tech. inf. p. J. Sokoliński
6. III C grupa II zwolniona
7. III C grupa II zwolniona