15.12.11 czwartek | Topolówka

15.12.11 czwartek

Autor: Dyrekcja, 14. Grudzień 2011

Zastępstwa na 15.12.11 – czwartek
klasa III C jest nieobecna. Opieka p. A. Golak.
Za p. A. Golak (nb. po 2 lekcji)
4. I A zajęcia z ks. A. Milewskim (za III C)
Za p. K. Radzikowską
1. II iB}
2. II iB} zajęcia z p.A. Osieczko
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. III B całość biologia p. A. Osieczko
7. III iB GZW całość p.A. Orłowska
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. A. Kawulę
5. I B historia p. Ł. Skupny (za III C)
6. I A historia p. Ł. Skupny (za III C)
7. I H j. ang. p. A. Pomarańska (za III C)
Za p. J. Milewską
3. II D całość j. ang. p. a. Kossakowska
4. I D całość j. hisz. p. F. Bernal Sanchez
5. I D całość j. hisz. p. F. Bernal Sanchez
6. III B całość j. ang. p. A. Gołka
Za p. W. Gronberską
1. II D zwolniona
2. I C zastępstwo w-f p. M. Grudka
3. III H zajęcia w czytelni
4. II D historia p. M. Walczyk (za III C)
6. I B  zastępstwo  j. ang. p. A. Małecka
Za p. A. Lazarowicz
1. II C}
2. II C} grupa dziewcząt zwolniona
3. I A w-f całość p. T. Szpakowski