20.12.11 wtorek | Topolówka

20.12.11 wtorek

Autor: Dyrekcja, 19. Grudzień 2011

Zastępstwa na 20.12.11 wtorek
Na 3 i 4 lekcji w auli odbędzie się multimedialny wykład naszego absolwenta IB
p. Michała Kucewicza pt. Umysł a myśl.
Uczestniczą wszystkie klasy iB oraz biologiczno- chemiczne.
W środę, 21.12.11 o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów wszystkich klas.   
Za p. K. Radzikowską
4. II iB}
5. II iB} zajęcia z p. A. Osieczko
6. I C zajęcia z p. A. Jaśkiewicz
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
3. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
4. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
5. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
7. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za p. A. Gołkę
2. III B całość j. niem. p. J. Milewska
3. III B całość j. niem. p. J. Milewska
4. III B całość fizyka p. R. Kolecka
5. III B całość fizyka p. R. Kolecka