21.12.11 środa | Topolówka

21.12.11 środa

Autor: Dyrekcja, 20. Grudzień 2011

Zastępstwa na 21.12.11 – środa
Spotkanie z rodzicami o godz. 17.00.
Za p. M. Gutierrez
1. III H}
2. III H} zwolniona
4. II H całość j. hisz. p. J. Świąder
5. 0 H całość j. hisz. p. J. Świąder
6. 0 H całość j. hisz. p. J. Świąder
Za ks. R. Mogiełkę
2. II C zajęcia w czytelni   
3. III A całość p. M. Boduch
4. III A całość p. M. Boduch
6. III D}
7. III D} zwolniona
8. II B zwolniona
9. II A zwolniona
Za p. A. Kawulę
2. II H zastępstwo p. E. Cierniak (zapowiedziany sprawdzian)
3. II H zajęcia w czytelni
4. 0 H całość w-f  p. E. Ptaszyńska grupa dziewcząt za 2 lekcję
5. III A całość j. ang. p. M. Boduch
6. III A całość j. ang. p. M. Boduch
7. II B zwolniona
8. I A zwolniona
Za p. I. König
1. III iB}
2. III iB}
3. III iB} zwolniona
4. II iB zajęcia z p. I. Kutt
5. I D zastępstwo WOK p. J. Sojka
6. I D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
Za p. K. Radzikowską
4. III iB}
5. III iB} zajęcia w czytelni
6. III B całość biologia p. A. Osieczko
7. II iB zajęcia z p.A. Osieczko
8. II iB zajęcia z p.A. Osieczko
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
8. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za p. A. Gołkę
1. III B zwolniona
2. II B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
3. II B całość chemia p. K. Skrzeczkowska