Jeżeli Mazury, to koniecznie Święta Lipka! | Topolówka

Jeżeli Mazury, to koniecznie Święta Lipka!

Autor: Redakcja, 12. Grudzień 2011

Mała wieś nazywana często Częstochową Północy, ze światowej klasy barokową katedrą będącą przykładem wysokiej kultury rzemiosła artystycznego. Pielgrzymowano tu z Warszawy, Wilna i Lwowa, nie tylko na słynne odpusty, ale również, żeby posłuchać 40 –to głosowych  organów i zobaczyć ruchome figurki. Koncertu organowego wysłuchały tutaj także klasy III A i III B podczas wrześniowej wycieczki na Mazury.

Nieco inne emocje towarzyszyły im w parku linowym w Mrągowie, o czym świadczą choćby tylko same nazwy przeszkód – indiańska ściana płaczu, ruchome belki, skok Winnetou, czy szybsi od cienia. Dzisiaj to miłe wspomnienia…