05.01.12 czwartek | Topolówka

05.01.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 4. Styczeń 2012

Zastępstwa na 05.01.12 – czwartek
klasa I A na zajęciach w Muzeum Historii Miasta Gdańska. Opieka p. A. Kawula.
Za p. A. Orłowską
1. II iB zwolniona
2. II iB zwolniona
……

Za p. A. Kawulę
5. I B fizyka p. P. Lehman za I A
7. I H historia p. C. Tulin za I A
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. J. Sokolińskiego
1. 0H zwolniona
4. I C całość j. ang. p. R. Gałecki
5. II H  całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. II B grupa II zwolniona
Za ks. R. Mogiełkę
5. II C zajęcia w czytelni
7. III B}
8. III B}zwolniona