13.01.12 piątek | Topolówka

13.01.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 12. Styczeń 2012

Zastępstwa na 13.12.11 – piątek
Na 5 lekcji fotograf Dziennika Bałtyckiego będzie robić zdjęcia klasom III.
Za p. M. Molisz
3. III A zastępstwo p. A. Kawula
4. III A zastępstwo p. A. Kawula
5. II A zastępstwo p. A. Kawula
8. III H zastępstwo p. E. Jaworska
Za p. R. Majewską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Malinowską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. J. Sojkę
5.III iB}
6. III iB} zajęcia w czytelni
7. II D zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
2. I całość j. ang. p. R. Gałecki
3. II C zastępstwo WOS p. M. Walczyk
4. II C zastępstwo j.ang. p. A. Kossakowska
Za p. A. Meija
2. II H zwolniona
3. II H grupa I zwolniona
4. II H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
5. II H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. 0 H grupa I zwolniona
8. I H zwolniona
Za ks. R. Mogiełkę
3. I C zajęcia w czytelni
4. I H zajęcia w czytelni
5. I H fizyka p. P. Lehman za 7 lekcję
6. II A zwolniona
8. II B zwolniona
Za p. K. Trybę
1. III iB}
2. III iB} zwolniona
3. II C zastępstwo WOS p. M. Walczyk
4. II C zastępstwo j.ang. p. A. Kossakowska
5.I C j.ang. całość p. R. Gałecki
6. I C grupa II zwolniona
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni