27.01.11 piątek | Topolówka

27.01.11 piątek

Autor: Dyrekcja, 26. Styczeń 2012

Zastępstwa na 27.01.11 – piątek
Klasa I A po 3 lekcji wychodzi na zajęcia pozaszkolne pod opieką p. Agnieszki Kawuli.
klasa III B pisze maturę próbną z biologii w Sali 35. Sale zastępcze: na l.3 – 36,
na l. 4. –  40. Przeprowadza p. Iwona Kutt.
Za p. A. Kawulę
6. III A całość historia p. B. Kardasińska
7. I B zwolniona
Za p. C. Tulina
1. II C zwolniona
2. 0 H zwolniona
3. III H zajęcia w czytelni
Za p. B. Garus
1. III D zwolniona
3. II iB}
4. II iB} zajęcia w czytelni
5. II C fizyka p. P. Lehman za 8 lekcję
6. II C chemia p. B. Kufel  za 2 lekcję
Za p. A. Orłowską
3. III iB zajęcia w czytelni
4. III iB zajęcia w czytelni
5.pre iB całość j. ang. p. M. Boduch
6. I pre iB całość j. ang. p. M. Boduch
 Za p. M. Molisz
3. III A zastępstwo p. A. Kawula
4. III A całość j. ang. p. M. Boduch
5. II A zajęcia w czytelni
8. III H zastępstwo p. E. Jaworska
Za p. K. Skrzeczkowską
3. III B}
4. III B} matura próbna z biologii
5. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek
6. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek