17.01.12 wtorek | Topolówka

17.01.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 16. Styczeń 2012

Zastępstwa na 17.01.12 wtorek
Klasy II B i III B oraz grupy biologii II iB i III iB (Za wyjątkiem III iB SL, która ma lekcje wg planu) na wykładach z biologii poza szkołą do 5. lekcji włącznie po opieką p. A. Osieczko i H. Szarafińskiej. Potem uczniowie klasy II B wracają do szkoły na zajęcia.

Matura próbna dwujęzyczna z j. hiszpańskiego dla III H odbędzie się od 2. do 5. lekcji włącznie w Sali nr 5. Przeprowadzą n-le, którzy mają lekcje wg. planu. Koordynuje p. J. Świąder. Sale zastępcze za 5: lekcja 2 = s. 42,  l. 3 = s.18, l. 4 = 19, l. 5 = 19
Za p. J. Świąder
2. II H całość tech. inf. p. J. Sokoliński
3. II H całość hist. szt. Hisz. p. A. Mejia
5. 0 H całość j. ang. p. R. Gałecki
6. 0 H całość j. ang. p. R. Gałecki
7. 0 H zajęcia w czytelni
Za p. K. Chylińską- Rogalę
7. 0 H zajęcia w czytelni
Za p. K. Trybę
6. III iB}
7. III iB} zajecia w czytelni
Za p. a Kawulę
5. II D j. niem. p. J. Milewska za II B
6. I H zajęcia z p. A. Lazarowicz
Za p. H. Szarafińską
2. II D zwolniona
3. II D j.ang. p. A. Kossakowska II grupa/ I grupa zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
1. III iB taniec całość p. T. Szpakowski
2. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
3. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
4. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
5. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
7. II A zastępstwo p. A Lazarowicz