19.01.12 czwartek | Topolówka

19.01.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 18. Styczeń 2012

Zastępstwa na 19.01.12 – czwartek
Klasa pre iB wychodzi do kina. Opieka: p. A. Nowakowska i A. Zander.
Klasa I B ma warsztaty ekologiczne na 4 i 5 lekcji w Sali 23. Sale zastępcze: lekcja 4= s. 4, l. 5=39
Klasa III H ma warsztaty ekologiczne na 6 i 7 lekcji w Sali 25.
Za p. A. Kawulę
5. I B na warsztatach ekologicznych
6. I A zastępstwo tech. inf. p. J. Sokoliński 
7. I H historia p. Ł. Skupny za I pre iB
Za p. J. Świąder
2. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
3. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
4. II H całość his. szt. Hiszp. p. A. Mejia
5. I H całość geogr. Hisz. p. A. Mejia
6. I H całość his. szt. Hiszp. p. A. Mejia
7. III H zwolniona
Za p. k. Skrzeczkowską
3. II B zastępstwo chemia p. B. Kufel (GZW przeniesiona na 8 l. we wtorek)
4. I B na warsztatach ekologicznych
5. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
6. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
7. I B chemia całość  p. A. Kwiatek paw.
8. II B zwolniona
Za p. M. Molisz
3. III iB}
4. III iB} zastępstwo p. E. Jaworska
Za p. R. Majewską
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
3. I B całość biologia p. A. Osieczko
4. I B na warsztatach ekologicznych
Za ks. A. Milewskiego
2. III H zajęcia w czytelni
3. I D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
4. III C zajęcia w czytelni
5. 0 H zajęcia w czytelni
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka