25.01.12 środa | Topolówka

25.01.12 środa

Autor: Dyrekcja, 24. Styczeń 2012

Zastępstwa na 25.01.12 – środa
Lekcje są skrócone i po 7 lekcji są odwołane. Rada klasyfikacyjna o godz. 13.00.
Zebranie rodziców o godz. 18.00 (w klasach z wychowawcami). Od 18.30 dyżury nauczycieli w pokoju nauczycielskim.
Za p. T. Szpakowskiego
1. II iB taniec z p. E. Ptaszyńską
2. 0 H zwolniona, pre iB zajęcia z p. A. Lazarowicz
3. 0 H zwolniona, pre iB zajęcia z p. A. Lazarowicz
4. II D w-f całość p. A. Lazarowicz
5. II C mat. p. B. Poulakowska za 1 lekcję
6. II B rel. ks. R. Mogiełka za 8 lekcję
7. I A zwolniona
8. I B zwolniona
Za p. K. Skrzeczkowską
2. II B zastępstwo p. B. Kufel  
3. II B zastępstwo p. B. Kufel  
4. III B całość chemia p. B. Kufel
5. III B całość chemia p. B. Kufel
Za p. M. Molisz
2. II A zastępstwo p. E. Jaworska
3. III H zastępstwo p. E. Jaworska
4. III iB}
5. III iB} zastępstwo p. E. Jaworska
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zwolniona
8. III H zwolniona
Za p. C. Tulina
6. III H zwolniona
7. I C zwolniona
8. I H zwolniona
Za p. B. Garus
2. II iB}
3. II iB} zajęcia w czytelni
4. III D religia zajęcia z ks. R. Mogiełką za 7 lekcję
5. III D religia ks. R. Mogiełka za 6 lekcję
6. II C zastępstwo fizyka p. P. Lehman
Za p. I. König
1. III iB}
2. III iB}
3. III iB} zwolniona
4. II iB zajęcia z p. I. Kutt
Za p. A. Orłowską
6. I pre iB
7. II iB} odwołane
8. II iB} odwołane