CZAS NA ZMIANY, czyli wybory do Parlamentu Uczniowskiego | Topolówka

CZAS NA ZMIANY, czyli wybory do Parlamentu Uczniowskiego

Autor: Robert, 2. Styczeń 2012

2 stycznia 2012 r. zostały rozpisane wybory do Parlamentu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Zgodnie z treścią postanowienia, kalendarz wyborczy przedstawia się następująco:

  • Rejestracja zespołów kandydatów trwa od 2 stycznia 2012 r. do 13 stycznia.
  • Kampania wyborcza trwa od 2 stycznia 2012 roku do 20 stycznia.
  • Debata przedwyborcza odbędzie się 20 stycznia 2012 roku.
  • Głosowanie odbędzie się w poniedziałek, dnia 23 stycznia 2012 roku.
  • Ogłoszenie wyników połączone z oficjalnym zakończeniem obecnej kadencji odbędzie się 24 stycznia 2012 roku.

Do wyborów zgłaszają się dwuosobowe zespoły, składające się z kandydata na Prezydenta i Wiceprezydenta Parlamentu Uczniowskiego. Udział brać mogą jedynie uczniowie klasy pierwszych i drugich. Warunkiem jest dostarczenie do prof. Cezarego Tulina oficjalnej zgody wychowawcy na start w wyborach. Kandydaci automatycznie po rejestracji rozpoczynają kampanię. Niezbędny jest program wyborczy, który musi zostać zamieszczony na szkolnym forum. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w regulaminie Parlamentu Uczniowskiego.

Wybory koordynują prof. Cezary Tulin i Kamil Przymuszała.
ZACHĘCAMY DO STARTU!