Konkurs krasomówczy International Public Speaking Competition IPSC 2012 | Topolówka

Konkurs krasomówczy International Public Speaking Competition IPSC 2012

Autor: Robert, 15. Styczeń 2012

Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika, ale także, a może przede wszystkim, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują krótkie przemówienie własnego autorstwa, trwające maksymalnie 5 minut. Wystąpienie jest inspirowane tematem przewodnim konkursu, co oznacza, że każdy uczestnik musi wymyślić swój własny temat nawiązujący do tematu głównego. Każde wystąpienie kończy się krótką dyskusją – prezenter odpowiada na 2 -3 pytania od jury i/lub publiczności. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów.
Tegoroczny temat przewodni konkursu to:

The Wisdom of Youth

Jurorami w konkursie są wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkowie English Speaking Union.
Zwycięzca etapu regionalnego weźmie udział w ogólnopolskim finale konkursu w Bydgoszczy. Wyróżnieni w nim uczniowie będą reprezentować Polskę w międzynarodowym finale w Londynie w maju 2012. Temat dla finału międzynarodowego brzmi The Head or the Heart? (Uwaga! Organizator konkursu – The English-Speaking Union – finansuje większość kosztów pobytu finalistów w Londynie oraz wycieczki i atrakcje; NIE pokrywa natomiast kosztów przelotu z Polski do Anglii i z powrotem).
Zgłoszenia uczestników należy dokonać do ferii u p. Anny Orłowskiej (osobiście w sali 12 lub mailowo do końca stycznia 2012
Więcej informacji na stronie konkursu.