Political and Management Training III | Topolówka

Political and Management Training III

Autor: Robert, 15. Styczeń 2012

Głównym celem PMT jest poprawa ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, polityki, kultury i korzyści z integracji europejskiej. Uczestnicy będą mogli odkryć nowe, kreatywne metody pracy włączając w to nowoczesne techniki teambuildingu i prac grupowych. Przy okazji będą mogli doskonalić znajomość języka angielskiego.
Podczas realizacji projektu uczestnicy wybierają jeden z problemów związanych z Unią Europejską, który starają się rozwiązać. Stworzone w grupach rezolucje prezentują przed jury oraz innymi debatującymi na General Assembly. Delegaci wybierają najlepszy sposób rozwiązania problemu poprzez głosowanie. Całość prowadzona jest w języku angielskim.


Mówią, że do trzech razy sztuka. Dlatego właśnie tegoroczna, a zarazem trzecia już edycja młodzieżowego projektu Political and Management Training (PMT), wypadnie z wielką pompą!
Zastanawiacie się może, czym właściwie jest owo PMT? Otóż jest to projekt bazujący na formule międzynarodowego European Youth Parliament, na którym młodzi ludzie z całej Europy spotykają się w wybranym kraju, przeważnie na dwa tygodnie i opracowują w grupach problemy z zakresu ekonomii, polityki i kultury. Zwieńczeniem wspólnych wysiłków jest rezolucja prezentowana na końcowych obradach General Assembly. Całość odbywa się oczywiście w języku angielskim. Jest to bezpartyjny i niezależny projekt edukacyjny dostosowany do potrzeb młodych. Warto dodać, że w dużej mierze finansuje go Unia Europejska.
PMT to lokalna „mikro” edycja owego EYP. Schemat pracy wygląda podobnie a założenia są prawie identyczne. Całość prac odbywa się także w języku angielskim. Ze względu na swoją skalę, daje ona szansę znacznej grupie zainteresowanej młodzieży z Gdańska na pogłębienie w atrakcyjny i nowatorski sposób swojej wiedzy z zakresu ekonomii, szeroko pojętej polityki, kultury oraz Unii Europejskiej, a także usprawnienie swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.
Więcej informacji znajeźć można tutaj.