Topolówka w MRM Gdańska | Topolówka

Topolówka w MRM Gdańska

Autor: Redakcja, 30. Styczeń 2012

We wrześniu 2011 r., po ponad rok trwających przygotowaniach, w Gdańsku powstała Młodzieżowa Rada Miasta reprezentująca uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przed samorządem terytorialnym, Prezydentem Miasta Gdańska i Radą Miasta. Młodzież ma prawo wyrażać opinie nt. działań podejmowanych przez w/w organa lokalnej administracji publicznej i przedstawiać własne propozycje. Jednak głównym zadaniem MRM jest szerzenie wiedzy nt. samorządu i zasad działania wszystkich władz lokalnych.
34 młodych radnych zostało wybranych spośród młodzieży szkół Gdańska. Dzielnica Wrzeszcz jest reprezentowana przez 5-cioro radnych. Ilość mandatów dla każdej dzielnicy była taka sama jak w rzeczywistych wyborach do Rady Miasta.
Topolówka jest reprezentowana przez Michała Orfina z klasy II IB. Michał jest także przewodniczącym Komisji Edukacji w MRM, z którą, obok Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury, związane są największe nadzieje. To dopiero początek pracy. Przed młodymi radnymi jeszcze ponad dwa lata na podejmowanie uchwał i działań dotyczących gdańskiej młodzieży. Liczymy na zainteresowanie uczniów Topolówki działalnością Młodzieżowej Rady Miasta w Gdańsku.

Michał Orfin zachęcał do współpracy z MRM podczas debaty 21. stycznia