05.03.2012 poniedziałek | Topolówka

05.03.2012 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 2. Marzec 2012

Zastępstwa na 05.03.2012 – poniedziałek
Za p. T. Bartkowską
1. III D grupa II zwolniona
2. III D grupa II zwolniona
3. III D całość fizyka p. E. Wielińska
4. III D całość fizyka p. E. Wielińska
6. I D całość fizyka p. P. Lehman
Za p. B. Poulakowską
2.II B grupa w czytelni
5. II C zastępstwo fizyka p. P. Lehman
6. II C zastępstwo j. polski p. B. Garus
7. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
8. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za ks. R. Mogiełkę
1. I B}
2. I B} zwolniona
3. I C geografia p. A. Kawula za 1 lekcję
Za p. K. Trybę
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
4. I C fizyka p. P. Lehman za 8 lekcję
Za p. B. Kardasińską

1. II iB}
2. II iB} zwolniona
3. III H
Za p. J. Sokolińskiego
1. I H grupa I zwolniona
2. I H całość j. hisz. p. A. Mejia
3. II A całość j. ang. p. A. Pomarańska
4. II A całość j. ang. p. A. Pomarańska
5. I pre iB całość przed. p. M. Narożna
6. I pre i B całość przed. p. M. Narożna
7. I A grupa I zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
4. III H zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
5. I B zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. K. Skrzeczkowską
4. I B całość chemia p. A. Kwiatek s. 39
5. II iB}
6. II iB} zastępstwo p. B. Kufel paw.
7. II iB}
8. II iB} zastępstwo p. A. Kwiatek
Za p. I. König
1. I D zwolniona
2. III A całość mat. p. I. Kutt
3. III A całość mat. p. I. Kutt
4. I D zastępstwo matem. p. I. Kutt
5. I D zastępstwo matem. p. I. Kutt

Sale 28 i 29 wyłączone z użytku. Sale zastępcze:

lekcja

Za 28

Za 29

1

36

-

2

18

32

3

4

45

4

24

31

5

36

74

6

3

31

7

12

40

8

17

40