08.03.12 czwartek | Topolówka

08.03.12 czwartek

Autor: Redakcja, 7. Marzec 2012

Zastępstwa na 08.03.12 – czwartek
Klasy III piszą maturę próbną z języka polskiego – podstawa (170 min.). Uczniowie są w szkole punktualnie o 8.15. Obecność obowiązkowa.    Egzamin będzie trwał do 4 lekcji włącznie. Potem zajęcia zgodnie z planem. Nauczyciele rozpoczynający spotykają się z koordynator, p. prof Urszulą Kowalczyk o godz. 8.00 w pokoju nauczycielskim.
Harmonogram – sale i dozór

L III A sala 40 III A sala42 III B sala 43 III B s. 45 III C s.35 III C s. 36 III D s. 37 III D s. 39 III H s.32
1 I. Kutt J. Brzeziński Ł. Skupny E. Wielińska A. Gołka E. Ptaszyńska A. Lazarowicz M. Molisz A. Mejia
2 I. Kutt J. Brzeziński Ł. Skupny E. Wielińska A. Gołka E. Ptaszyńska A. Lazarowicz M. Molisz A. Milewski
3 M. Walczyk J. Brzeziński R. Kolecka E. Wielińska A. Gołka R. Kudan A. Osieczko R. Gałecki W. Gronberska
4 C. Tulin A Milewski R. Kolecka E. Wielińska A. Gołka R. Kudan A. Osieczko P. Lehman E. Ptaszynska

Sale zastępcze:

L. Za 40 42 43 45 36 37 39 32
1 - - - 28 - 11 4 19
2 - - 28 38 30 11 4 19
3 7 29 12 28 - 30 5 kom
4 - 14 16 24 29 30 5 25


Za p. E. Ptaszyńską
4. 0H całość p. T. Szpakowski
Za p. A. Pomarańską
4. II A całość j. hisz.p. K. Chylińska- Rogala
5. II A całość j. hisz.p. K. Chylińska- Rogala
6. II A całość j. hisz.p. K. Chylińska- Rogala
7. III C zwolniona
Za p. B. Poulakowską
1. I H zwolniona
2. II H zwolniona
Za p. B. Kardasinską
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
4. III A}
5. III A} całość historia p. C. Tulin
6. III H zajęcia w czytelni
7.II A}
8. II A} zwolniona
Za p. A. Lazarowicz
1. II C}
2. II C} zwolniona
Za p. K. Skrzeczkowską
3. II B zastępstwo chemia p. B. Kufel
4. I B zastępstwo chemia p. A. Kwiatek
5. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
6. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
7. I B chemia całość  p. A. Kwiatek
8. II B zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. I. König
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. p. I. Kutt
Za p. A. Kawulę
5. I B zastępstwo matem. p. W. Gronberska
6. I A całość tech. inf. p. J. Sokoliński II grupa za 2. lekcję
7. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
I grupa za 2 lekcję
Za p. E. Ptaszyńską
1. II B, II C zwolniona
2. II B, II C zwolniona
Za p. C. Tulina
8. I A zwolniona