07.03.12 środa | Topolówka

07.03.12 środa

Autor: Dyrekcja, 6. Marzec 2012

Zastępstwa na 07.03.12 – środa
Klasy II B, III B i grupy biologiczne iB  nieobecne w związku z zajęciami w Swissmedzie do 5 lekcji włącznie. Od 6 lekcji obowiązkowo na zajęciach w szkole (spotkanie w auli).

W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami, w auli odbędzie się spotkanie z księdzem – rekolekcjonistą wg następującego planu:

lekcja klasy opieka
2 I B, I C, I D W auli sprawują nauczyciele według planu lekcji.
3 0 H, I A, I pre iB
4 I H, II D, II H, II C
5 III A, III C, III D, III H
6 II iB, III iB, II A,
II B, III B


Dla klas trzecich odbędzie się próbna matura z matematyki, poziom podstawowy. Będzie trwała od 1do 4 lekcji według następującego harmonogramu:

klasa W salach
III A 40 i 42
III C 35 i 36
III D 37 i 39
III H 45

Dozorują nauczyciele według planu:

l. III A sala40 III A sala42 III C sala 35 III C s. 36 III D s.37 III D s. 39 III H s 45
1 M. Jakimowicz M. Mosakowski A. Milewski U. Kowalczyk E. Wielińska A. Gołka M. Gutierrez
2 M. Jakimowicz E. Ptaszyńska M. Grudka W. Gronberska A. Nowakowska A. Gołka M. Gutierrez
3 R. Mogiełka E. Ptaszyńska M. Grudka W. Gronberska A. Nowakowska A. Gołka M. Molisz
4 R. Mogiełka A. Małecka T. Szpakowski B. Garus B. Kufel A. Golak W. Gronberska


Wychowawcy przydzielają uczniów do poszczególnych sal. Część uczniów III H (4 osoby) pisze z  innymi klasami. Nauczyciele rozpoczynający spotykają się w pokoju nauczycielskim o godz. 8.15 z koordynator  p. prof. Wandą Gronberską.
Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8. 30 z niezbędnymi przyborami. Obecność obowiązkowa. Strój galowy.
Sale zastępcze :

lekcja Za 40 42 35 37 39 45
1 - - 16 - 14 -
2 16 - - 29 14 5
3 16 25 - 29 14 19
4 - 23 19 29 15 1

Za ks. R. Mogiełkę
2. II C zwolniona
Za p.M. Mosakowskiego
1. I pre iB TOK p. A, Spychała
Za p. E. Ptaszyńską
2. 0H w-f całość p. T. Szpakowski
3. 0H całość w auli p. T. Szpakowski

Za p. A. Małecką
3. I B całość j. ang. p. R. Majewska
Za p. T. Szpakowskiego

4. II D całość p. A. Lazarowicz

Za p. D. Jamroż- Janowicz

2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
8. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za p. I. König
1. III iB}
2. III iB}
3. III iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską
4. II iB zajęcia z p. I. Kutt
5. I D mat. p. Marek Gumowski
6. I D mat. p. Marek Gumowski
Za p. B. Poulakowską
1. II C zwolniona
6. I H chemia p. A. Kwiatek za 1 lekcję
7. I H zastępstwo j. ang. p. R. Gałecki
Za p. K. Trybę
4. II C j. franc. całość p. M. Mosakowski
5.I C j. ang. całość p. R. Gałecki
6. I C j. ang. całość p. R. Gałecki
7. II C grupa II zwolniona
Za p. B. Kardasińską
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. A Kawulę
2. II H j.ang. E. Cierniak II grupa za 7 l/czw.
3. II H j.ang. E. Cierniak II grupa za 8 l./czw
4. 0 H zastępstwo p. P. Lehman
5. III A w auli opieka p. M. Boduch
6. III A całość j. ang. p. M. Boduch
7. II B zwolniona
8. I A zwolniona