Back 2 | Topolówka

Back 2

Autor: Robert, 12. Marzec 2012

W tym roku organizacja studencka Hwaet! z siedzibą na Wydziale Filologicznym UG współorganizuje Międzynarodowy Festiwal Literacki BACK 2, który odbędzie się w maju. W ramach festiwalu organizowane są w marcu dwa spotkania, mające na celu przybliżenie osobom zainteresowanym tematykę festiwalu, która w tym roku koncentruje się na twórczości Johna Bergera, angielskiego pisarza i artysty oraz teatru Complicite. W związku z tym serdecznie zapraszamy uczniów oraz nauczycieli Topolówki na spotkanie z Profesorem Jerzym Limonem, znakomitym teatrologiem, pisarzem, literaturoznawcą i tłumaczem.
Drugie marcowe wydarzenie to wieczór filmowy i panel dyskusyjny zarazem, który poprowadzi Doktor Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego.

W maju ma zostać zorganizowana również Galerię Bergera, innymi słowy wystawą prac inspirowanych jego twórczością. Dzieła zostaną wystawione na molo w Sopocie. Informacja ta nie ma charakteru czysto informacyjnego – wśród uczniów Topolówki z pewnością zdolnych uczniów nie brakuje.