19.03.2012 poniedziałek | Topolówka

19.03.2012 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 16. Marzec 2012

Zastępstwa na 19.03.2012 – poniedziałek
Klasa I A nieobecna. Opieka: p. A. Kawula i p. A. Kossakowska
Za p. A. Kossakowską
3. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
4. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez

5. II D całość j. niem. p. J. Milewska

6. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez

Za p. A. Kawulę
1. I C}
2. I C} zwolniona
7. II C grupa I zwolniona / grupa II zajęcia w czytelni
8. III A grupa II zwolniona

Za p. B. Poulakowską

2.II B grupa w czytelni
5. II C fizyka p. P. Lehman za 8 lekcję
6. II C zastępstwo p. M. Mroczkowska
7. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
8. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. III H zastępstwo w-f  p. T. Szpakowski
5. I B zastępstwo w-f  p. T. Szpakowski
Za p. K. Skrzeczkowską
4. I B całość chemia p. A. Kwiatek s. 39
5. II iB}
6. II iB} zastępstwo p. B. Kufel paw.
7. II iB}
8. II iB} zastępstwo p. A. Kwiatek
Za p. I. König
1. I D zwolniona
2. III A całość mat. p. I. Kutt
3. III A całość mat. p. I. Kutt
4. I D w-f całość p. A. Lazarowicz grupa dziewcząt za 7 l
5. I D zastępstwo matem. p. I. Kutt