20.03.12 wtorek | Topolówka

20.03.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 19. Marzec 2012

Zastępstwa na 20.03.12 wtorek
We środę, 21 III 2012r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców wszystkich klas.
Debata z młodzieżówkami partii politycznych odbędzie się w klubie na 2 i 3 lekcji. Uczestniczą klasy: II H, III H i I C oraz KMP.
Sale 42, 43 wyłączone do 4 l. włącznie.  Odbędzie się matura próbna z języka polskiego, poziom rozszerzony (180 min.) od 1 do 4 lekcji. Rozpocznie się o godz. 8.15. Uczniowie przychodzą na 8.00. Spóźnieni nie będą mogli wejść do sali.
Koordynuje p. A. Nowakowska.
Uczniowie z klasy IIIC, którzy nie piszą matury, od 1 do 4 lekcji biorą udział w zajęciach z III H. Po 4 lekcji klasa III C i uczniowie z innych klas mają zajęcia zgodnie z planem.   

l. W 42 Sala zast. za 42 43 Sala zast. za 43
1 J. Brzeziński 30 A. Gołka 39
2 J. Brzeziński 30 J. Sokoliński 39
3 W. Gronberska 30 A. Mejia 35
4 A. Pomarańska 11 M. Mosakowski 25

Za p. J. Sokolińskiego
2. II H całość p. J. Świąder w klubie
Za p. A. Mejia
3. II H całość p. J. Świąder w klubie
Za p. I. König

1. I D zastępstwo p. I. Kutt
2. I D zastępstwo p. I. Kutt
3. III A całość mat. p. I. Kutt
4. III iB}
5. III iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską
6. II iB}
7. II iB} zajęcia z p. I. Kutt
Za p. K. Skrzeczkowską
8. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek
9. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek
Za p. D. Jamroż- Janowicz
1. III iB taniec p. T. Szpakowski
2. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
3. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
4. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
5. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
7. II A zastępstwo p. A Lazarowicz
Za p. B. Poulakowską

2.III D zastępstwo matem. p. W. Gronberska
4. II H PO p. T. Szpakowski za 8 lekcję
5. II H  zastępstwo fizyka p. P. Lehman
6. II C zastępstwo p. A. Lazarowicz