22.03.12 czwartek | Topolówka

22.03.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 21. Marzec 2012

Zastępstwa na 22.03.12 – czwartek
Za p. K. Skrzeczkowską
3. II B zastępstwo chemia p. B. Kufel
4. I B zastępstwo chemia p. A. Kwiatek
5. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
6. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
7. I B chemia całość  p. A. Kwiatek
8. II B zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. I. König
1. III A mat. całość p. I. Kutt
2. III A mat. całość p. I. Kutt
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. p. I. Kutt
Za p. B. Poulakowską
1. I H zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska
2. II H zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska
Za p. A. Gołkę
3. III B całość fizyka p. R. Kolecka
4. III B całość fizyka p. R. Kolecka
6. III B całość j. niem. p. J. Milewska
Za p. A. Lazarowicz
1. II C}
2. II C} grupa dziewcząt zwolniona
3. I A w-f całość p. T. Szpakowski