23.03.12 piątek | Topolówka

23.03.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 22. Marzec 2012

Zastępstwa na 23.03.12 – piątek
Klasy II B i III B są nieobecne z powodu zajęć w Swissmedzie do 5 l. włącznie. Od 7 lekcji obie klasy są na zajęciach w szkole.  Opieka: p. H. Szarafińska i p. K. Radzikowska.
Klasa I B po 1 l. (całość fizyka) wychodzi na zajęcia na UG. Opieka: p. A. Osieczko i p. R. Kolecka.
Klasa 0 H nieobecna. Opieka: p. I. Kutt i p. K. Chylińska- Rogala.
Za p. P. Lehmana (nb. tylko 7
&8 l.)
7. I H zwolniona
8. II C zwolniona
Za p. K. Chylińską- Rogalę (nb. tylko 5&6 l.)
5. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska
6. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska
Za p. K. Radzikowską
3. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska  II grupa za 7 lekcję
4. I A całość j. ang.
p. A. Kossakowska   II grupa za 8 lekcję
5. III A WOS
p. M. Walczyk za 8 lekcję
Za ks. A. Milewskiego
1. III H zwolniona
Za p. A. Pomarańską
1. II A zwolniona
2. II A zwolniona
3. II A j. ang.
 R. Gałecki za 0 H
6. III D zajęcia z p.
M. Walczykiem za III B
Za p. B. Kardasińską
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
4. II A j. polski p.
U. Kowalczyk za 0H
5. III H zajęcia z
p. J. Milewską za II B
6. III A całość geogr.
p. A. Kawula
Za p. C. Tulina
1. II C zwolniona
3. III H zajęcia z
p. B. Kufel za III B
Za p. K. Skrzeczkowską
5. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek
6. II iB zastępstwo p. A. Kwiatek
Za p. B. Poulakowską
5. III D zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska
7. II H zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska