28.03.12 środa | Topolówka

28.03.12 środa

Autor: Dyrekcja, 27. Marzec 2012

Zastępstwa na 28.03.12 – środa
Za p. M. Klimek
1. II A zwolniona
2. III iB}
3. III iB} zajęcia w czytelni
4. II iB zajęcia w czytelni
Za p. A. Spychałę
1. I pre iB
2. II iB}
3. II iB} zajecia w czytelni
4. III iB}
5. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Molisz
2. II A zwolniona
3. III H j. hisz. p. M. Gutierrez
za 1 lekcję
4. III iB}
5. III iB} zajęcia w czytelni

Za p. K. Skrzeczkowską
2. II B zastępstwo p. B. Kufel
3. II B zastępstwo p. B. Kufel
4. III B całość chemia p. B. Kufel
5. III B całość chemia p. B. Kufel
Za p. I. König
1. III iB}
2. III iB}
3. III iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską
4. II iB zajęcia z p. I. Kutt
5. I D fizyka zastępstwo p. P. Lehman
6. I D mat. zastępstwo p. W. Gronberska   
Za p. B. Poulakowską

1. II C zastępstwo mat. p. I. Kutt
2. III D zastępstwo mat. p. I. Kutt
3. III D zastępstwo mat. p. I. Kutt
4. II B fizyka zastępstwo p. P. Lehman
6. I H zwolniona
7. I H zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz

2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
8. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz