02.04.2012 poniedziałek | Topolówka

02.04.2012 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 30. Marzec 2012

Zastępstwa na 02.04.2012 – poniedziałek
Klasa III A pisze maturę próbną z matematyki, poziom rozszerzony w Sali 35 do 1 do 4 lekcji włącznie. Dozorują n-le wg. planu zajęć.

Za p. M. Klimek
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
3. II iB}
4. II iB} zajęcia w czytelni
6. II A}
7. II A
} zwolniona
Za p. R. Kolecką
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
7. III iB}
8. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Spychałę
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni

Za p. B. Poulakowską

2.II B grupa dziewcząt w czytelni
5. II C zastępstwo p. M. Mroczkowska
6. II C zastępstwo p. M. Mroczkowska
7. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
8. III D zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. III H zastępstwo w-f  p. T. Szpakowski
5. I B zastępstwo w-f  p. T. Szpakowski
Za p. K. Skrzeczkowską
4. I B całość chemia p. A. Kwiatek s. 39
5. II iB}
6. II iB} zastępstwo p. B. Kufel paw.
7. II iB}
8. II iB} zastępstwo p. A. Kwiatek
Za p. I. König
1. I D zwolniona
2. III A całość mat. p. I. Kutt
3. III A całość mat. p. I. Kutt
4. I D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
5. I D zastępstwo matem. p. I. Kutt
Za ks. R. Mogiełkę
1. I B}
2. I B} zwolniona
3. I C fizyka p. P. Lehman
za 8 lekcję
Za p. A. Jaśkiewicz
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
9. III iB}
10. III iB} zwolniona