29.03.12 czwartek | Topolówka

29.03.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 28. Marzec 2012

Zastępstwa na 29.03.12 – czwartek

Za p. K. Skrzeczkowską
3. II B zastępstwo chemia p. B. Kufel
4. I B zastępstwo chemia p. A. Kwiatek
5. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
6. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
7. I B chemia całość  p. A. Kwiatek
8. II B zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. I. König
1. III A mat. całość p. I. Kutt
2. III A mat. całość p. I. Kutt
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. p. I. Kutt
Za p. B. Poulakowską
1. I H zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska
2. II H zastępstwo mat. p. M. Mroczkowska
Za p. J. Brzezińskiego
1. III B}
2. III B} zwolniona
3. III A całość p. B. Kardasińska I grupa za 5 lekcję 
4. II B j. ang. całość p. A. Małecka I grupa za 7 lekcję
5.III H zastępstwo matem. p. I. Kutt
6. III A zwolniona
Za p. M. Klimek
1. II A zwolniona
3. II iB}
4. II iB}zajęcia w czytelni
Za p. A. Spychałę
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. III iB}
6. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. R. Kolecką
1. I pre iB zwolniona
2. I B historia p. M. Walczyk za 1. lekcję
3. III B całość j. ang. p. A. Gołka
4. III B całość j. ang. p. A. Gołka
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Molisz
3. III iB}
4. III iB} zastępstwo p. E. Jaworska