Debata młodzieżowo-polityczna | Topolówka

Debata młodzieżowo-polityczna

Autor: Redakcja, 23. Marzec 2012

We wtorek, 20 marca odbyła się w naszej szkole debata młodzieżówek partii politycznych zorganizowana przez Klub Myśli Politycznej „Stańczyk”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście – młodzi aktywiści ze stowarzyszeń: Młodzi Demokraci, Klub Młodych PiS oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów oraz uczniowie Topolówki: klasy II H, III H, I C i członkowie niezawodnego Stańczyka.

Debatę rozpoczęła prezentacja poszczególnych organizacji, a dyskutowano o takich sprawach jak   przygotowania do Euro 2012, likwidacja funduszu kościelnego, czy podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Dyskusja miała charakter zaangażowany, momentami żywiołowy.Nasi uczniowie brali w niej czynny udział, zadawali wiele pytań i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bieżących wydarzeń.