Po Zjeździe Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce | Topolówka

Po Zjeździe Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce

Autor: Redakcja, 21. Marzec 2012

W dniu 9 marca 2012 r. w Topolówce, która jest siedzibą Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce, po 5 latach działalności stowarzyszenia, odbyło się jego Walne Zgromadzenie. Przyjęto 20 nowych członków z następujących szkół:
Prywatne LO Sióstr Nazaretanek,II LO Szczecin, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, American School of Warsaw,  Kolegium Europejskie Kraków, British International School of Cracow, ZSO nr 2 w Tarnowie, III LO Gdańsk.
Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Stowarzyszenia została p. Bożena Ordak, dyrektor III LO w Gdańsku. W skład Zarządu weszli: p. Małgorzata Dembska II LO Poznań, p. Alina Spychała, III LO Gdańsk, p. Artur Stróżyński  II LO Szczecin i p. Agata Żółkoś, British International School of Cracow.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: p. Maria Sawka, Szczecin International School, p. Małgorzata Kozielewicz, IX LO Bydgoszcz i p. Aleksander Korzec, Kolegium Europejskie.
Członkiem Honorowym została p. Grażyna Bogusz, pierwsza Prezes stowarzyszenia.
Gościem specjalnym spotkania był pan Ake Sorman Dyrektor ds. Development and Recognition w rejonie IBAEM (Afryka, Europa, Bliski Wschód) z Hagi. Głównym celem jego wizyty było spotkanie z członkami Stowarzyszenia i omówienie najważniejszych zagadnień dot. rozwoju  programów Matury Międzynarodowej w Polsce.

artykuł