Zebrania Rodziców 21 marca w środę | Topolówka

Zebrania Rodziców 21 marca w środę

Autor: Redakcja, 19. Marzec 2012

  • godz. 17.00 – zebranie rodziców uczniów wszystkich klas,  informacja o ocenach, ostrzeżenie przed oceną niedostateczną dla klas III.
  • godz. 18.00 – 19.30 – dyżur nauczycieli przedmiotów w pokoju nauczycielskim.
  • godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców i kandydatów do Programu Matury Międzynarodowej oraz kl. I pre IB.
  • godz. 18.00 -zebranie informacyjne dla rodziców i kandydatów do klasy wstępnej (0H) do programu klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.