11.04.12 środa | Topolówka

11.04.12 środa

Autor: Dyrekcja, 10. Kwiecień 2012

Zastępstwa na 11.04.12 – środa
Za p. K. Skrzeczkowską

2. II B zastępstwo p. B. Kufel
3. II B zastępstwo p. B. Kufel
4. III B całość chemia p. B. Kufel
5. III B całość chemia p. B. Kufel
Za p. I. König
1. III iB}
2. III iB}
3. III iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską
4. II iB zajęcia z p. I. Kutt
5. I D fizyka zastępstwo p. P. Lehman 
6. I D mat. zastępstwo p. W. Gronberska   
Za p. B. Poulakowską
1. II C zastępstwo mat. p. I. Kutt
2. III D zastępstwo mat. p. I. Kutt
3. III D zastępstwo mat. p. I. Kutt
4. II B fizyka zastępstwo p. P. Lehman 
6. I H zwolniona 
7. I H zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz

2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
8. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za ks. R. Mogiełkę

2. II C zastępstwo p. P. Lehman
3. III A j. polski p. M. Jakimowicz za 1 lekcję
4. III A w-f  p. E. Ptaszyńska
za 8 lekcję
6. III D zwolniona

7. III D zwolniona
8. II B zwolniona
9. II A zwolniona