19.04.12 czwartek | Topolówka

19.04.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 18. Kwiecień 2012

Zastępstwa na 19.04.12 – czwartek
Klasa 0 H z p. I. Kutt i p. K. Chylińską- Rogalą na wycieczce w Hiszpanii.
Sale 14 i 15 są wyłączone z użytku na lekcji 4, 5 i 6. Sale zastępcze:

l. 14 15
4 41/czytelnia 12
5 41/czytelnia 11
6 41/ czytelnia 42

Za p. I. Kutt
1. III A}
2. III A} zwolniona
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską w Sali 35
Za p. K. Chylińską- Rogalę
4. II A całość j. ang. p. A. Pomarańska
5. II A całość j. ang. p. A. Pomarańska
6. II A całość j. ang. p. A. Pomarańska
Za p. J. Milewską (nb tylko 3,4,5)
3. II D całość j. ang. p. A. Kossakowska s. 45         
4. I D całość j. hisz. p. F. Bernal Sanchez s. 42
5. I D całość j. hisz. p. F. Bernal Sanchez s. 42
Za ks. A. Milewskiego
2. III H j. hisz. p. A. Mejia za 1 lekcję
3. I D j.ang. p. R. Gałecki s. kom./fizyka p. P. Lehman s.  za1 lekcję s. 6
4. III C zajęcia w czytelni
Za p. K. Skrzeczkowską
3. II B zastępstwo chemia p. B. Kufel
4. I B zastępstwo chemia p. A. Kwiatek
5. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
6. II iB grupa w czytelni ( zastępstwo p. B. Kufel zajęcia w innym terminie)
7. I B chemia całość  p. A. Kwiatek
8. II B zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. I. König
1. III A}
2. III A } zwolniona
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. M. Mroczkowską w Sali 35