26.04.12 czwartek | Topolówka

26.04.12 czwartek

Autor: Redakcja, 25. Kwiecień 2012

Zastępstwa na 26.04.12 – czwartek
Klasy II C i I H na wycieczce pod opieką p. B. Garus, A. Kossakowskiej i T. Szpakowskiego. Osoby z I H niejadące na wycieczkę dołączają do klasy I C, a z II C do II A.
Odbędą się wykłady z ekologii p. prof. Piotra Rutkowskiego w ramach programu Efekt Motyla w Sali nr 23:

lekcja

klasa

Sala zastępcza

4

I D

12

5

I B

37

6

Pre iB

39

  Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
5. II D zastępstwo p. M. Grudka
6. II D zastępstwo p. M. Grudka
Za p. I. König
1. III A} 
2. III A } zwolniona
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. I. Kutt w Sali 35
Za p. H. Szarafińską
3. II A historia p. B. Kardasińska za 8 lekcję
5. III iB}
6. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. T. Szpakowskiego
2. II A j. hisz. p. M. Gutierrez za I H
3. I A, I C całość w-f p. M. Grudka
4. 0 H, pre iB całość w-f p. M. Grudka  
5. II D całość w-f p. M. Grudka
6. II D całość w-f p. M. Grudka
7. I C WOS p. M. Walczyk za II C
Za p. A. Pomarańską
1. III D zwolniona
2. III D zwolniona
4. II A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
5. II A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
6. II A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
7. III C zwolniona
Za p. A. Kossakowską
1. I A}
2. I A } zwolniona
3. II D całość j. niem. p. J. Milewska
6. II H grupa I zwolniona
7. II H grupa I zwolniona
8. II D zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
1. 0 H zwolniona
2. I A zwolniona
4. I C całość j. ang. p. R. Gałecki
5. II H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. II B całość j. ang. p. A. Małecka
Za p. F. Bernal Sanchez
4. I D całość j. niem. p. J. Milewska
5. I D całość j. niem. p. J. Milewska
7. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
8. 0 H I grupa zwolniona