Ogólnopolski konkurs dla maturzystów Talent za Talent | Topolówka

Ogólnopolski konkurs dla maturzystów Talent za Talent

Autor: Robert, 20. Kwiecień 2012

20 kwietnia na stronie internetowej zostanie uruchomiony konkursowy formularz zgłoszeniowy. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis, które działa niemal na wszystkich największych uczelniach w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Konkurs kierowany jest do ambitnych i przedsiębiorczych absolwentów szkół średnich. Jego celem jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także zachęcanie do zdobywania wiedzy na różnych płaszczyznach intelektualnych rozwoju osobistego.

Pragniemy nagrodzić osoby które wyróżniły się na tle społeczności szkolnej: osiągnęły sukcesy w różnorodnych konkursach, czy też były aktywne w inny sposób, np. zakładały i kierowały organizacjami uczniowskimi (także tymi o charakterze naukowym), prowadziły firmy, czy pełniły funkcje społeczne. Jako organizatorzy chcemy wyłonić ze zgłoszonych osób przyszłych liderów, a także pomóc uczestnikom w określeniu swoich silnych stron i dzięki temu wybraniu właściwej ścieżki przyszłego rozwoju.

Szczegółowe dane dostępne na stronie internetowej konkursu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do udziału i życzymy miłej zabawy.