11.05.12 piątek | Topolówka

11.05.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 9. Maj 2012

Zastępstwa na 11.05.12 – piątek
Za p. M. Gutierrez
3. II H całość geog. Hiszpanii p. A. Mejia s.19
4. II H całość geog. Hiszpanii
p. A. Mejia s.19
5. II H całość j. hisz.
p. A. Mejia s. 25
Za p. M. Grudkę
5. I D zastępstwo matem. p. P. Lehman
Za p. A. Lazarowicz
5. I D zastępstwo matem. p. P. Lehman
Za p. M. Boduch
5. I pre iB całość j. ang. p. A. Orłowska
6. I pre iB całość j. ang.
p. A. Orłowska
Za p. M. Walczyka
7. I B zwolniona
Za ks. R. Mogiełkę
3. I C zajęcia w czytelni
4. I H zajęcia w czytelni
5. I H j. polski
p. U. Kowalczyk za 2 lekcję
7. II A zwolniona
8. II B zwolniona
Za p. M. Malinowską
5. II iB w czytelni
6. II iB w czytelni