15.04.12 wtorek | Topolówka

15.04.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 14. Maj 2012

Zastępstwa na 15.04.12 – wtorek
Klasa I A na wycieczce w Górach Stołowych po opieką p. A. Kawuli i p. A. Kwiatek. Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia z klasą I C.
Uwaga! 16 maja, we środę zajęcia Edukacja przez Praktykę są odwołane.
Za ks. R. Mogiełkę
8. II C zwolniona
Za p. R. Gał
eckiego
5. 0 H całość j. hisz. p. J. Świąder
6. 0 H całość j. hisz.
p. J. Świąder
Za p. A. Kawulę
6. I H zastępstwo w-f p. M. Grudka
7. II C zwolniona
8. I B zwolniona
Za p. A. Nowakowską
1. II H zwolniona
2. I B zwolniona
3. I B matem. p. W. Gronberska za 7 lekcję

Za p. A. Małecką
6. II B całość fizyka p. A. Kwela/ chłopcy z I grupy zwolnieni
7. II B całość fizyka p. A. Kwela/ chłopcy z I grupy zwolnieni
Za p. I. König
1. I D zastępstwo matem. p. W. Gronberska
2. I D zastępstwo matem. p. W. Gronberska
5. I D GZW p. P. Lehman za I A
6. II iB}
7. II iB} zajęcia z p. I. Kutt (sala 19 jest wolna)
Za p. A. Kossakowską
1. II D zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz

2. I C w-f  p. A. Lazarowicz za I A
3. I C w-f  p. A. Lazarowicz za I A
4. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
5. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
7. II A zastępstwo p. A Lazarowicz