17.05.12 czwartek | Topolówka

17.05.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 16. Maj 2012

Zastępstwa na 17.05.12 – czwartek
Klasa I A na wycieczce w Górach Stołowych po opieką p. A. Kawuli i p. A. Kwiatek. Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia z klasą I C.
Klasa II D nieobecna – na warsztatach pod opieką p. W. Gronberskiej.
Za p. A. Osieczko
3. I B całość chemia p. K. Skrzeczkowska  (za 7 lekcję)
Za p. A. Kawulę
5. I B zwolniona
7. I H historia p. C. Tulin za I A

Za p. A. Kwiatek
7. I B zwolniona
Za p. W. Gronberską
1. II B zwolniona
2. I C historia p. C. Tulin za 1 lekcję
6. I B zwolniona
Za p. M. Mroczkowską
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. A. Zander
Za p. J. Świąder
2. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
3. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
4. II H całość his. szt.Hisz. p. A. Mejia
5. I H całość geog. Hisz. p. A. Mejia
6. I H całość his. Szt. Hisz. p. A. Mejia
Za p. A. Nowakowską
2. I pre iB zwolniona
3. I pre iB fizyka p. R. Kolecka za 1 lekcję
Za p. A. Orłowską
7. II iB GZW całość p. K. Radzikowska
Za p. R. Majewską
3. I B całość chemia p. K. Skrzeczkowska (za 7 lekcję)
4. I B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
Za p. I. König
3. II iB}
4. II iB} całość zajęcia z p. I. Kutt