23.05.12 środa | Topolówka

23.05.12 środa

Autor: Dyrekcja, 23. Maj 2012

Zastępstwa na 23.05.12 – środa
Zebranie rodziców wszystkich klas o godz. 18.00.
Za p. I. König
4. II iB zajęcia z p. A. Zander
5. I D zastępstwo mat. p. W. Gronberska
6. I D zastępstwo mat. p. W. Gronberska
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
3. I pre iB zastępstwo p. M. Grudka
4. II D w-f zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A w-f zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A w-f zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za p. M. Malinowską
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Jakimowicza
2. I H zwolniona
4. I C zwolniona
Za p. A. Nowakowską
5. I pre iB całość j. niem. p. R. Kudan I grupa za 8 lekcję
6. I B zastępstwo biologia p. A. Osieczko

7. I B zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska

Za p. R.Majewską
3. I B całość j. ang. p. A. Małecka
4. I B całość j. ang. p. A. Małecka

7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. H. Szarafińską
7. II H zwolniona
8. II A zajęcia w czytelni
9. II iB}
10. II iB} zwolniona
Za p. I. Kutt
4. II iB zajęcia z p. A. Zander
5.I A zajęcia z p. A. Zander

6. I A zajęcia z p. A. Zander
Za ks. A. Milewskiego
2. I D zajęcia w czytelni
3. I D zajęcia w czytelni
4. I pre iB zajęcia w czytelni
Za p. T. Bartkowską
5. II D całość fizyka p. E. Wielińska
6.
II D całość fizyka p. E. Wielińska