31.05.12 czwartek | Topolówka

31.05.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 30. Maj 2012

Zastępstwa na 31.05.12 – czwartek
Klasa II D jest na wycieczce do Wilna po opieką p. W. Gronberskiej i ks. A. Milewskiego.
Klasa II A po 3 lekcji nieobecna. Opieka: P. A. Pomarańska.

Za p. I. Kutt
3. II iB}
4. II iB} zajęcia z p. A. Zander
5. 0 H j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala II grupa za 8 lekcję
6. 0 H całość j. hisz. p. F. Bernal I grupa za 8 lekcję
Za p. W. Gronberską

2. I C zwolniona
6. I B całość chemia p. A. Kwiatek
I grupa za 7 lekcję
Za p. M.Molisz
1. II A zwolniona
Za p. R. Gałeckego
1. I D II grupa zwolniona
2. I D II grupa zwolniona
4. I C całość tech. inf. p. J. Sokoliński

6. I D I grupa zwolniona
7. I D I grupa zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego
2. II A zastępstwo p. E. Cierniak. Sprawdzian z PO. Obecność obowiązkowa
3. I A, C w-f całość p. M. Grudka
4. I pre iB, 0H w-f całość p. M. Grudka

7. I C zastępstwo p. M. Grudka Sprawdzian z PO. Obecność obowiązkowa

8. I H zastępstwo p. M. Grudka Sprawdzian z PO. Obecność obowiązkowa

Za p. C. Tulina
1. I C zwolniona
3. II H całość j. ang. p. E. Cierniak
II grupa za 8 lekcję
6. II C chemia p. B. Kufel
za 8 lekcję
7.I A }
8. I A} zwolniona

Za p. I. König
3. II iB}
4. II iB} całość zajęcia z p. p. A. Zander
Za p. D. Jamroż- Janowicz
3. I C zastępstwo w-f  p. M. Grudka
4. I pre iB zastępstwo w-f  p. M. Grudka
5. II D zastępstwo w-f  p. M. Grudka
6. II D zastępstwo w-f  p. M. Grudka