W laboratorium biotechnologa | Topolówka

W laboratorium biotechnologa

Autor: Robert, 13. Maj 2012

Grupa biologiczna z klasy 2IB uczestniczyła 12 maja w zajęciach pt. W laboratorium biotechnologa. Jednym z celów biotechnologii jest otrzymywanie w komórkach bakteryjnych białek o pożądanych właściwościach, pochodzących z innych organizmów. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość dokonania izolacji białka zielonej fluorescencji GFP z produkujących je komórek Escherichia coli. Świecące na zielono białko znajduje zastosowanie w biologii molekularnej, cytologii, farmakologii czy też medycynie.

Jedną z najważniejszych cech zielonego białka fluorescencyjnego, która pozwala na tak szerokie jego zastosowanie, jest to, iż jest ono obojętne dla komórki, nie szkodzi jej i nie wpływa na jej metabolizm. W 2008 r. odkrywcom i badaczom GFP została przyznana Nagroda Nobla z chemii. Białko to, którego gen pochodzi z meduzy Aequorea victoria, uczniowie samodzielnie wyodrębnili i oczyścili używając podstawowych metod biochemicznych. Warsztaty odbyły się w nowoczesnych laboratoriach Katedry Biotechnologii UG w Gdańsku, pod kierunkiem dr. Szymona Ziętkiewicza, mgr. Szymona Żwirowskiego i mgr. Krzysztofa Gumowskiego.