10.09.12 poniedziałek | Topolówka

10.09.12 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 7. Wrzesień 2012

Zastępstwa na 10.09.12 – poniedziałek
Za p. A. Osieczko
1. I pre IB}
2. I pre IB} zwolniona
3. II B całość chemia p. A. Kwiatek
4. II B całość chemia p. A. Kwiatek
5. II B grupa II zwolniona
6. II B grupa II zwolniona
Za p. K. Skrzeczkowską
5. III IB}
6. III IB} w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. E. Jaworską
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
9. III IB}
10. III IB} zwolniona