14.09.12 piątek | Topolówka

14.09.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 13. Wrzesień 2012

Zastępstwa na 14.09.12 – piątek
Za p. A. Nowakowską
1. I D zwolniona
2. III H zwolniona
3. III H WOS p. M. Walczyk za 1 lekcję
4. I D lekcja w bibliotece
Za p. M. Jakimowicza
2. II C}
3. II C} zwolniona
Za p. J. Sojkę
2. III D grupa I zajęcia w czytelni/ grupa II zwolniona
3. III D grupa I zajęcia w czytelni/ grupa II zwolniona
Za p. B. Garus
1. I C}
2. I C} zwolniona
4. III C zajęcia w czytelni
Za p. K. Skrzeczkowską
5. II B całość biologia p. A. Osieczko
7. II IB}
8. II IB} w czytelni
Za p. E. Jaworską
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
Za p. A. Kwelę
2. II B grupa zwolniona
5. III B całość fizyka p. E. Wielińska
7. II IB}
8. II IB} w czytelni