28.09.12 piątek | Topolówka

28.09.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 27. Wrzesień 2012

Zastępstwa na 28.09.12 – piątek
Klasa III D na 5 lekcji pisze standaryzację z matematyki . Obecność obowiązkowa. Każdy uczeń powinien mieć kalkulator prosty, czarny długopis i przybory.
Za p. E. Ptaszyńską
6. III H grupa dziewcząt zwolniona
7. III H grupa dziewcząt zwolniona
8. III B grupa dziewcząt zwolniona
Za p. M. Grudkę
6. III A, III H}
7. III A, III H} grupy zwolnione
Za p. B. Kardasińską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona