4 września 2012 r. | Topolówka

4 września 2012 r.

Autor: Dyrekcja, 3. Wrzesień 2012

Zastępstwa na 04.09.12 – wtorek
Od 9.00 do 13.00 klasy pierwsze mają zajęcia z wychowawcami.
Także dla pierwszych klas, w czytelni odbędzie się spotkanie z p. Jolantą Szatkowską dotyczące zajęć filmowych wg następującego planu:
 9.30 – 10.30: A, C
10.30 -11.30: D, pre IB
11.30- 12.30: 0H, B

Na 5 lekcji (11.50) w auli odbędzie się uroczystość z okazji 50- tej rocznicy nadania imienia Bohaterów Westerplatte naszej szkole. Uczestniczą następujące klasy drugie: A, B, C, D i H wraz z nauczycielami, z którymi mają zajęcia. Pamiętamy o stroju odświętnym.
Za p.  B. Poulakowską
3. III C zwolniona
4. II H w-f całość p. A. Lazarowicz, grupa dziewcząt za 1 lekcję
Za p. E. Jaworską
5. II D j. ang. p. A. Pomarańska za I A
Za p. A. Osieczko
6. II H j. hisz. p. A. Mejia za 0 H
Za p. B. Kufel
6. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. I H
grupa I zwolniona

Za p. A. Nowakowską
1. II B zwolniona
2. II B zwolniona
3. III H j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala za 0 H