09.10.12 wtorek | Topolówka

09.10.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 8. Październik 2012

Zastępstwa na 09.10.12 – wtorek
Ze względu na radę lekcje są skrócone.
Za p. C. Tulina
6. II C}
7. II C} zwolniona
Za x. M. Majewskiego
1. II A}
2. II A} zwolniona
Za p. M. Mroczkowską
2. II IB}
3. II IB}
4. II IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
6. III IB}
7. III IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
Za p. K. Skrzeczkowską
5. I D zastępstwo j. ang. p. dyr B. Ordak
6. II B fizyka całość p. A. Kwela
7. II B fizyka całość p. A. Kwela
8. III IB}
9. III IB}zwolniona