10.10.12 środa | Topolówka

10.10.12 środa

Autor: Redakcja, 9. Październik 2012

Zastępstwa na 10.10.12 – środa
Za p. K. Skrzeczkowską
3. II IB}
4. II IB} w czytelni
5. III B całość biologia p. H. Szarafińska
6. III B całość biologia p. H. Szarafińska
8. II H zwolniona
Za x. M. Majewskiego
1. II D zwolniona
2. II H j. polski p. A. Golak za 6 lekcję
3. II H j. polski p. A. Golak za 7 lekcję
Za p. M. Mroczkowską
4. III IB}
5. III IB}
6. III IB} zajęcia łączone p. A. Zander
Za p. A. Suchomską- Chabior
6. III A zastępstwo p. dyr B. Ordak
Za p. M. Malinowską
6. III IB w czytelni
Za p. J. Milewską
6. I pre IB całość j. niem. p. R. Kudan
7. III B} grupa zwolniona
8. III B} grupa zwolniona