11.10.12 czwartek | Topolówka

11.10.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 10. Październik 2012

Zastępstwa na 11.10.12 – czwartek
Za p. M. Mroczkowską
3. III IB}
4. III IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
Za p. A. Zander
3. III IB}
4. III IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
7. II IB}
8. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. I. Kutt
1. I pre IB}
2. I pre IB} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
7. I H zastępstwo p. dyr B. Ordak
Za p. M. Klimek
1. I A zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39    
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo zajęcia łączone TOK p. dyr B. Ordak s. 39   
Za p. K. Skrzeczkowską
4. III B chemia całość p. B. Kufel
5. III IB}
6. III IB} w czytelni