05.10.12 piątek | Topolówka

05.10.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 4. Październik 2012

Zastępstwa na 05.10.12 – piątek
Następujące klasy: II B, III B, II IB– HLbiol., III IB-HLbiol.  są na zajęciach w Swissmedzie pod opieką: p. K. Radzikowskiej, A. Osieczko i H. Szarafińskiej do 5 lekcji włącznie. Od 6 lekcji uczniowie mają lekcje zgodnie z planem.
Klasa II D na wycieczce do Warszawy. Opieka: p. U. Kowalczyk, p. P. Lehman
Klasy pierwsze: 0H, I A,B,C,D i I pre IB piszą wewnątrzszkolny sprawdzian z matematyki, który zostanie przeprowadzony na 2 i 3 lekcji (będzie trwał 80 min). Pierwsza lekcja odbędzie się zgodnie z planem. Po sprawdzianie zajęcia wg planu. Nauczyciele rozpoczynający odbierają testy o godz. 8. 45 u p. W. Gronberskiej w pokoju nauczycielskim. Klasy piszą w następujących salach pod nadzorem nast. nauczycieli:
0 H – 28 , 2. lek. B. Poulakowska, 3l. E. Kucharska
I A – 29, 2 lek. T. Bartkowska, 3l. R. Mogiełka
I B – 30, 2 lek. W. Gronberska, 3 l. T. Szpakowski
I C – 37, 2 lek. B. Garus, 3 l. B. Kufel
I D – 32, 2 lek. M. Milewski, 3 l. E. Wielińska
I pre IB – 37 2lek. M. Walczyk, 3 l. E. Ptaszyńska
SALE ZASTĘPCZE:

ZA SALĘ: LEKCJA 2 LEKCJA 3
29 25 25
30 36 36
37 40 11
32 12 37
37 7 45

Za p. B. Ordak
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Boduch
3. II IB}
4. II IB} w czytelni
5. I A całość j. ang. p. A. Pomarańska
6. I A całość j. ang. p. A. Pomarańska
7. I pre IB}
8. I pre IB } grupa zwolniona
Za p. U. Kowalczyk
4. I B j. ang. p. A. Pomarańska za II D
6. I H tech. inf. p. T. Bartkowska za II D
7. I H zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
Za p. A. Osieczko
4. I pre IB j. ang. p. R. Majewska za II B

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzą pogadankę nt „Odpowiedzialność osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Problemy społeczności szkolnej w aspekcie środowiska lokalnego (murek!)” w następujących klasach:
III C na 2 lekcji w sali 45
II A na 3 lekcji  w sali 16
II C na 4 lekcji w sali 28