23.10.12 wtorek | Topolówka

23.10.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 22. Październik 2012

Zastępstwa na 23.10.12 – wtorek
Za p. M. Mosakowskiego
4. I pre IB całość geogr. p. E. Jaworska
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo p. B. Ordak
7. I pre IB całość fizyka p. E. Wielińska
Za p. M. Grudkę
3. I A całość p. A. Lazarowicz, I B całość p. E. Ptaszyńska
4. I H , całość p. E. Ptaszyńska, I C całość p. E. Kucharska
5. I H, całość p. E. Ptaszyńska, I C całość p. E. Kucharska
Za p. M. Mroczkowską
2. II IB}
3. II IB}
4. II IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
6. III IB}
7. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. K. Radzikowską
4. III IB}
5. III IB} w czytelni
6. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
7. II A zastępstwo j. polski p. A. Golak
Za p. A. Pomarańską
1. II D}
2. II D} zwolniona
3. II D całość j. niem. p. J. Milewska
4. II D całość fizyka p. P. Lehman
5. I A całość j. ang. p. M. Boduch
6. I A całość j. ang. p. M. Boduch
7. III A zastępstwo p. E. Cierniak